БЕЗДЀЙСТВАНЕ

БЕЗДЀЙСТВАНЕ, мн. няма, ср. Отгл. същ. от бездействам; бездействуване.

Списък на думите по буква