БЕЗДЀЙСТВУВАНЕ

БЕЗДЀЙСТВУВАНЕ ср. Отгл. същ. от бездействувам; бездействане.

Списък на думите по буква