БЕЗДЀЛИЕ

БЕЗДЀЛИЕ, мн. няма, ср. Незаетост с работа, прекарване без работа, без занятие; безделица, лентяйство. Нас, турците, безделието ще ни погуби, дембеллъкът .. Секи от нас иска да бъде ага, да рахатува. Срамува се да работи. Д. Талев, ПК, 299. Аз трябваше да работя, сам да изкарвам прехраната си. Безделието е по-лошо и от най-тежката болест. М. Марчевски, ОТ, 18. Празността, безделието, казва един мъдрец, са майка на сякакви злини. Ил. Блъсков, Китка, 1886, кн. 14, 13.

Списък на думите по буква