БЕЗДЀЛНИЦА

БЕЗДЀЛНИЦА ж. Жена, която не работи, не желае да работи и води празен живот; лентяйка, безделничка.

Списък на думите по буква