БЕЗДЀЛНИЧЕСТВО

БЕЗДЀЛНИЧЕСТВО, мн. няма, ср. Живот без работа, без полезна дейност; безделничене, лентяйство. Целият му живот мина в безделничество.

Списък на думите по буква