БЕЗДЀЛНО

БЕЗДЀЛНО. Рядко. Нареч. от безделен. Живее безделно.

Списък на думите по буква