БЕЗДЀТИЕ

БЕЗДЀТИЕ, мн. няма, ср. Рядко. Бездетство. Водеха деца, момци, момичета, старци. Пръскаха ги с вода против трески и маларии, .. , против малокръвие и бездетие. Г. Караславов. СИ, 38.

Списък на думите по буква