БЕЗДЀТНИЦА

БЕЗДЀТНИЦА ж. Простонар. Бездетка; бездеткиня. Да се събират, отбират / момите безлюбниците, / булките бездетниците. Нар. пес., СбВСт, 293.

Списък на думите по буква