БЕЗДЀТНОСТ

БЕЗДЀТНОСТ, -тта̀, мн. няма, ж. Книж. Бездетство.

Списък на думите по буква