БЕЗДЀТСТВО

БЕЗДЀТСТВО, мн. няма, ср. Неспособност да се имат свои, рождени деца; нямане на свои деца; бездетност. Да му се похвали, да му каже, че тя не е прокълната от природата. А това е най-голямата гордост на жената, както е най-голямото проклятие нейното бездетство. Ст. Чилингиров, РК, 253. Без сумнение, гласът на природата,.. ни казва, че бездетството ни нема добри последствия. П. Р. Славейков ПВЖ (превод), 100

Списък на думите по буква