БЕЗДЕФЀКТЕН

БЕЗДЕФЀКТЕН, -тна, -тно, мн. -тни, прил. Книж. За промишлени стоки — който е без дефект. Бездефектни тъкани.

Списък на думите по буква