БЕЗДЕЯ̀ТЕЛНОСТ

БЕЗДЕЯ̀ТЕЛНОСТ, -тта̀, мн. няма, ж.

Остар. Книж. Бездейност. Нейната безплодна земя, която изисква големи трудове и изобилен пот, не е допуснала човеците да потънат в сънливата азиатска бездеятелност. Л. Каравелов, Съч. II, 25.

Списък на думите по буква