БЕЗДО̀БЛЕСТЕН

БЕЗДО̀БЛЕСТЕН, -тна, -тно, мн. -тни, прил. Рядко. Който не е доблестен, не проявява доблест.

Списък на думите по буква