БЕЗДО̀МНИЧЕСКИ

БЕЗДО̀МНИЧЕСКИ, -а, -о, мн. -и, прил. Който се отнася до бездомник. Стихотворението "Арменци" е написано през 1900 год. Конкретен повод за написването е бездомническата участ на арменските емигранти, прокудени от родината си след 1896 год. от турските тирани. Лит. Х кл, 295. Вестниците съобщиха, че софийската община решила да разтури всички бездомнически къщурки в София. Г. Караславов, Избр. съч. II, 276.

Списък на думите по буква