БЕЗДО̀МНИЧЕСТВО

БЕЗДО̀МНИЧЕСТВО, мн. няма, ср. Рядко. Отсъствие, липса на дом, на подслон. По лицата си те носят отпечатъка на мизерията и... бездомничеството на цял един живот. Д. Калфов, ПЮН, 132.

Списък на думите по буква