БЕЗДО̀МНО

БЕЗДО̀МНО. Рядко. Поет. Нареч. от бездомен. ● Обр. Бездомно броди тя [мечтата], / родена в бездомността на мойте дни. П. П. Славейков, Събр. съч. II, 45.

Списък на думите по буква