БЕЗДО̀МНОСТ

БЕЗДО̀МНОСТ, -тта̀, мн. няма, ж. Рядко. Отвл. същ. от бездомен; безприютност. ● Обр. Бездомно броди тя [мечтата], / родена в бездомността на мойте дни. П. П. Славейков, Събр. съч. II, 45.

Списък на думите по буква