БЕЗДО̀ХОДНОСТ

БЕЗДО̀ХОДНОСТ, -тта̀, мн. няма, ср. Рядко. Отвл. същ. от бездоходен.

Списък на думите по буква