БЕЗДУ̀ШЕН

БЕЗДУ̀ШЕН, -шна, -шно, мн. -шни, прил. 1. Книж. Който не проявява признаци на живот; безжизнен, мъртъв. — И като прекършен от буря клон тя се поваля над бездушния вече труп... Т. Влайков, Пр I, 40. Една жена вика: "Чуйте! срам!" и пушна / към войската царска и падна бездушна, / и гърмът разклати смаений народ! Ив. Вазов, Съч. I, 179. Барикади срутени, бездушни тела, / пустота и кошмар безпощаден. Хр. Смирненски, Съч. I, 71.

2. Рядко. За предмети — неодушевен. Още след първите няколко удара стана нещо с неготялото му се отпусна и като че ли тоягата падаше върху бездушна вещ. Д. Талев, И, 356. Вещите или бездушните неща не ся хранят. Й. Груев, Лет., 1869, 86.

3. Който не проявява или не е способен да прояви съчувствие, отзивчивост; безсърдечен, безчувствен. Противоп. чувствителен, отзивчив, сърдечен. Не мога да удържа възмущението си, когато слушам такива бездушни хора. Малко ли бяха страданията на момчетата? Поне сега — малко повече великодушие! Ив. Вазов, Съч. ХVIII, 89. — Ще се зарека веднъж завинаги да не ходя и да не споделям с никого. — Гледай сега, ти и мене обиждаш, бай Симеоне. Кои са тези бездушни същества, към които ме причисляваш? Н. Стефанова, ОС, 135. Не става ли и той студен, бездушен администратор като много други, които говорят за грижи към човека, а пет пари не дават за него? М. Марчевски, П, 224.

4. Който е свойствен на човек, неспособен да прояви съчувствие. От цялата му личност лъхаше романтиката на минали фео‑

дални времена, бездушната коравина на прусак и спокойствието на работлив германец. Д. Димов, Т, 152. Бездушно отношение.

5.Който е лишен от живо чувство към нещо, неспособен да изживее, да почувствува нещо; сух. Представете си какво ще бъде, ако се превърнем само в бездушни разпоредители и изпълнители, а не в творци!... Ст. Даскалов, СЛ, 309. Бездушен актьор. // Който не изразява живо чувство, преживяване. Всички артисти играят в някаква изпъната, колосана тържественост — с неузнаваеми, чужди гласове, с бездушен смях, с крясъци, в които няма чувство и които празно ечат в тавана на сцената... М. Кремен, РЯ, 552. Бездушно изпълнение. Бездушна игра,

Списък на думите по буква