БЕЗДУ̀ШИЕ

БЕЗДУ̀ШИЕ, мн. няма. ср. Отсъствие, липса на отзивчивост, съчувствие; безсърдечие, безчувствие. Противоп. отзивчивост, чувствителност, сърдечност. Ухапа ме по сърцето безразличието на моите братя, леденото им бездушие, това незачитане, сякаш не им бях брат. А. Гуляшки, ДМС, 170. Гуатимозин и съветникът му ся туриха завчас на мъки. Праведно ся вцепенявате, чада мои, при чуванието на таквози зверско бездушие. П. Кисимов, ОА II (превод), 173.

Списък на думите по буква