БЕЗДУ̀ШНОСТ

БЕЗДУ̀ШНОСТ, -тта̀, мн. няма, ж. Проява или качество на бездушен (в 3–5 знач.). — Ти .. не гледаш с канцеларска бездушност на професията си. А. Гуляшки, МТС, 9.

Списък на думите по буква