БЕЗДЪЖДО̀ВЕН

БЕЗДЪЖДО̀ВЕН, -вна, -вно, мн. -вни, прил. Рядко. 1. През който не вали дъжд. Аз посетих устето отвъд Александровския мост, .. и миналата неделя, издебнал един безветрен и бездъждовен ден на тая навъсена есен. Ив. Вазов, Съч. ХVIII, 18. Бездъждовна пролет.

2. В който рядко или почти никак не вали дъжд. За четири студентски години под кишавото небе на Фландрия той се научи да носи чадър, а за повече от четири десетилетия в своето бездъждовно отечесто не можа да се отучи... Г. Караславов, Избр. съч., 65. Понякога в сухите бездъждовни острови .. се получават доста дебели землести (рядко плътни), сиви, жълти или кафяви наслоявания. Геол. IХ кл, 46.

Списък на думите по буква