БЕЗЖЀНЕН

БЕЗЖЀНЕН, -а, -о, мн. -и, прил. Остар. Неженен. Гръцките и римски ратници бяха женени и те победиха всички народи. Тези съображения са доволно силни, за да накарат началствата да насърчават женитбите, .. , да ги размножават, като почитат женените мъже и като презират и не почитат безженените. Ч, 1875, кн. 4, 165.

Списък на думите по буква