БЕЗЖЀНСТВО

БЕЗЖЀНСТВО, мн. няма, ср. Остар. Състояние на безженен, на неженен. Тая заповед [седма] забранява прелюбодейни грях, а напротив, препоръча съпружеска любов .. ; а за ония, что можат да живеят в девствено безженство — чистота и целомъдрие. Хр. Данов, ППК (превод), 88.

Списък на думите по буква