БЕЗЗАКО̀ННО

БЕЗЗАКО̀ННО нареч. Остар. Незаконно. Селяните от село Сврачево са повдигнали граждански иск против вас, че владеете неправилно и беззаконно една воденица, която по-преди е била притежание на селото. М. Георгиев, Избр. разк., 198. Предмет на тези техни съвещания и разисквания бил и тогаз все нак въпросът за придобиванието на черковните ни правдини, потъпкани беззаконно от Цариградската патриархия. Лет., 1876, 37.

Списък на думите по буква