БЕЗЗАКО̀НСТВАМ

БЕЗЗАКО̀НСТВАМ и БЕ?З??КО̀?СТВ?ВАМ, -аш, несв., непрех. Рядко. Върша беззакония, произволи; нарушавам закона. — Ние водим законна борба, възрази писарят. — Добре, подчини се тогаз на полицията.Но тя беззаконствува! А. Страшимиров, К, 48.

Списък на думите по буква