БЕЗЗЛО̀БЕН

БЕЗЗЛО̀БЕН, -бна, -бно, мн. -бни, прил. 1. Който не изпитва и не проявява злоба; незлобив. Здрав, безгрижен, беззлобен, с постоянна усмивка на устните, той беше наивен като дете и готов на всяка минута да пламне от ентусиазъм. К. Величков, ПССъч. I, 82.

2. Който не изразява злоба, в който няма злоба; незлоблив. За пръв път Кирков забеляза върху мургавото му сухо лице щастлива, беззлобна усмивка. П. Бобев, К, 114. Беззлобен смях. Беззлобен поглед.

Списък на думите по буква