БЕЗЗЛО̀БИЕ

БЕЗЗЛО̀БИЕ, мн. няма, ср. Рядко. Отсъствие, липса на злоба; беззлобност, незлобивост.

Списък на думите по буква