БЕЗЗЛО̀БНОСТ

БЕЗЗЛО̀БНОСТ, -тта̀, мн. няма, ж. Рядко. Качество на беззлобен; беззлобие, незлобивост.

Списък на думите по буква