БЕЗИДЀЙНОСТ

БЕЗИДЀЙНОСТ, -тта̀, мн. няма, ж. Отвл. същ. от безидеен. Вместо театралната безидейност, в произведението трябва да има основна идея, която да се разкрива от актьорите. А. Иванова, Т, 1954, кн. 5, 31.

Списък на думите по буква