БЕЗИЗКУ̀СТВЕНОСТ

БЕЗИЗКУ̀СТВЕНОСТ, -тта̀, мн. няма, ж. Книж. Отвл. същ. от безизкуствен; непрестореност, естественост. В своите разкази, в които представя моменти от Балканската война, Йовков разкрива със завладяваща правдивост, със завидна простота и безизкуственост как спокойно, без афектация, без страсти народът изпълнява своя дълг. Г. Константинов, ПР, 211. Тоя нисичък, мъничък, кротичък софийски кореняк, много обикновен наистина, но шопски проницателен и тактичен, я привлича със своята безизкуственост. М. Кремен, РЯ, 338.

Списък на думите по буква