БЕЗЍЗРАЗНОСТ

БЕЗЍЗРАЗНОСТ, -тта̀, мн. няма, ж. Книж. Качество на безизразен. Пръв от всички се окопити Иван Филипов,.. Окаменялото му лице по своята напрегната безизразност и спокойствие съперничеше с лицето на фабриканта. Ем. Манов, ДСР, 468.

Списък на думите по буква