БЕЗИЗХО̀Д

БЕЗИЗХО̀Д, мн. няма, м. Рядко. Безизходица. Вие ще се каете, но късно и когато се намерите в безизход. Ив. Вазов, Съч. ХХV, 156.

Списък на думите по буква