БЕЗИЗХО̀ДНО

БЕЗИЗХО̀ДНО нареч. 1. В съчет. с гл. съм, ставам, изглежда в 3 л. ед. ч. Означава, че никъде не може да се намери изход. Над тях трептяха зеездите, под тях светлините на града, отразени в рекатабеше красиво и тъжно, глухо и безизходно. П. Вежинов, ДБ, 138.

2. За означаване на много висока степен в проявата на някакво качество, изразено с думата, към която се отнася; напълно, съвсем. Един безизходно пропаднал човек често свършва с един куршум в черепа си. Ив. Вазов, Съч. ХХII, 83. Мъждука там на печката в дима / една душа безизходно сама. К. Христов, В, 34.

Списък на думите по буква