БЕЗИНТЕРЀСЕН

БЕЗИНТЕРЀСЕН, -сна, -сно, мн. -сни, прил. 1. Който не буди, не предизвиква интерес; неинтересен, еднообразен, скучен. Когато седна до масата, Младенов реши да му разкаже случката с убийците. Това не е безинтересно за един адвокат. Д. Немиров, Д № 9, 115. Безинтересен роман. Безинтересна история.

2. Остар. Който не е обусловен от корист, не е свързан с изгода, с корист, с интерес. Онези, които нямат понятие за тези смели и юначни пътници, може да си мислят, че те отиват тамо бо [бог] зна за какви диаманти, .. Но не такваз е целта на великите пътешественици в Средна Африка. Тази цел е благородна, висока, безинтересна, общечеловеческа. Те струват толкоз трудове само и само да са запознаят с Средна Африка. Ч, 1875, кн. 5, 195.

Списък на думите по буква