БЕЗИНТЕРЀСНО

БЕЗИНТЕРЀСНО нареч. Неинтересно, еднообразно, скучно. Разказва безинтересно. Преподава безинтересно.

Списък на думите по буква