БЕЗИНТЕРЀСНОСТ

БЕЗИНТЕРЀСНОСТ, -тта̀, мн. няма, ж. Отвл. същ. от безинтересен. Но аз, при пълно съзнание на безинтересността на такова едно предприятие в настоящата минута, мисля, че литературата (изящната) у нас е твърде много изоставена, .. и по желание да сторя нещо добро, .., аз днес имах куража да пусна, .., това беззащитно произведение. Ив. Вазов, ПМЧ, 92.

Списък на думите по буква