БЕЗИРО̀ВАНЕ

БЕЗИРО̀ВАНЕ ср. Спец. Отгл. същ. от безировам и от безировам се; безиросване.

Списък на думите по буква