БЕЗИРО̀СВАНЕ

БЕЗИРО̀СВАНЕ ср. Разг. Отгл. същ. от безиросвам и от безиросвам се.

Списък на думите по буква