БЕЗКА̀СОВ

БЕЗКА̀СОВ, -а, -о, мн. , прил. При който не се плащат пари в брой. Безкасов начин на плащане. Безкасова операция.

Безкасово плащане. Банк. Плащане, което се осъществява, без да се използуват налични пари, чрез прехвърляне на сумата от банковата сметка на длъжника в банковата сметка на кредитора; безналично плащане.

Списък на думите по буква