БЕЗКА̀СОВО

БЕЗКА̀СОВО нареч. Без налични пари; по банков път. Имате възможност .. да плащате безкасово стоки и услуги. 24 часа, 1999, бр. 286, 26.

Списък на думите по буква