БЕЗКИСЛОРО̀ДЕН

БЕЗКИСЛОРО̀ДЕН, -дна, -дно, мн. ‑дни, прил. Спец. 1. Който не съдържа кислород. Безкислородна течност. Безкислородна атмосфера. Безкислородна среда.

2. Който става без наличие на кислород. За късо време растителните клетки могат да живеят за сметка на безкислородното — анаеробното дишане. Т. Дарджонов, МПЖ, 27.

Списък на думите по буква