БЕЗКЛА̀СЕН

БЕЗКЛА̀СЕН, -сна, -сно, мн. -сни, прил. Безклас.

Списък на думите по буква