БЕЗКЛЀТЪЧЕН

БЕЗКЛЀТЪЧЕН, -чна, -чно, мн. -чни, прил. Биол. Който е без клетки. Безклетъчна маса. Безклетъчно основно вещество.

Списък на думите по буква