БЕЗКОМПРЀСОРЕН

БЕЗКОМПРЀСОРЕН, -рна, -рно, мн. ‑рни, прил. За уред, машина и под. — който действа без компресор. Безкомпресорни двигатели. Безкомпресорен дизелмотор.

Списък на думите по буква