БЕЗКОМПРО̀МИСНОСТ

БЕЗКОМПРО̀МИСНОСТ, -тта̀, мн, няма, ж. Липса, отсъствие на компромис. Безкомпромисността както с врагове, така и с приятели е негова характерна черта. Р. Ликова, ВК, 9.

Списък на думите по буква