БЕЗКОНТА̀КТЕН

БЕЗКОНТА̀КТЕН, -тна, -тно, мн, -тни, прил. Спец. Който работи или който се извършва без помощта на контакт. Безконтактни телефонни централи. Безконтактно включване.

Списък на думите по буква