БЕЗКОНТРО̀ЛНОСТ

БЕЗКОНТРО̀ЛНОСТ, -тта̀, мн. няма, ж. Рядко. Отсъствие на контрол, на надзор.

Списък на думите по буква