БЕЗКРЪ̀ВНО

БЕЗКРЪ̀ВНО нареч. Без жертви. Революцията за съединението се извърши леко, тихо, бързо, безкръвно. Ив. Вазов, Съч. ХХV, 233.

Списък на думите по буква