БЕЗКУЛТУ̀РИЕ

БЕЗКУЛТУ̀РИЕ, мн. няма, ср. Рядко. Книж. Отсъствие, липса на култура; некултурност. Време на безкултурие. △ Безкултурието му е очевидно.

Списък на думите по буква